PaasParty

Een mix van muziek en veel gezelligheid! PaasParty Bentelo wordt elk jaar georganiseerd door de vrijwilligers van PJO-HaJo Bentelo. Je kan maximaal losgaan op meerdere muziekgenre's, want dit jaar hebben wij liefst 5 tenten. Met duizenden bezoekers is dit het ultieme feest om Pasen te vieren!


   Bestel nu een ticket

Algemene informatie

Op zondag 16 april 2017 (1ste Paasdag) vindt de 29e editie van de PaasParty plaats. Hieronder wat algemene informatie:


 •   Het feest begint rond 20.30 uur en eindigt om 02.00 uur
 •   Minimale leeftijd op ons feestterrein is 16 jaar
 •   Wij hanteren: NIX18 - Niet roken, niet drinken (bezoekers onder de 18 jaar krijgen een ander kleur bandje bij de ingang)
 •   PaasParty Bentelo maakt gebruik van blauwe ronde munten met een gestanste konijn in het midden
 •   Er is een beveiligde garderobe aanwezig in ruil voor 1 munt
 •   Neem je legitimatie mee, er wordt gecontroleerd op leeftijd.


PaasParty Bentelo | Huisregels


 •   U betreedt een evenemententerrein, waarop vergunningbepaling van toepassing zijn. Eén van de bepalingen is dat een beveiligingsbedrijf de handhaving van de openbare orde bewaakt.
 •   Toegangsbewijzen waren enkel via de voorverkoop te verkrijgen. Zonder entreebewijs kan er geen toegang tot het afgebakende terrein verkregen worden. Zonder geldig toegangsbewijs zal u de toegang ontzegd worden.
 •   De minimum leeftijd is 16 jaar, dit zal doormiddel van een geldig legitimatiebewijs moeten kunnen worden aangetoond. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen. Om onderscheid te creëren tussen de bezoekers van 16 – 18 en 18 jaar en ouder wordt er gewerkt met meerdere gekleurde bandjes.
 •   Het is verboden verdovende middelen, drank, etenswaren of glaswerk mee naar binnen te nemen. Het gebruik, het bezit en/ of de handel in verdovende middelen is verboden. Mocht het toch voorkomen, dan worden de betreffende personen overgedragen aan de politie. De vergunninghouder en het beveiligingsbedrijf behouden zich het recht voor eventueel gevonden verboden spullen in beslag te nemen en over te dragen aan de politie.
 •   Het is verboden te roken in de tenten.

 •   Indien een beveiliger het noodzakelijk acht, kan een bezoeker gefouilleerd worden en/ of tassen onderzocht worden. Bij weigering van medewerking aan een fouillering en/of onderzoek aan een tas wordt de toegang geweigerd.
 •   Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel dat belast is met de handhaving van de orde. Bij ordeverstorend gedrag, ongewenste intimiteiten, overtreding of niet opvolgen van de huisregels en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel kan de toegang worden geweigerd of verwijdering van het evenemententerrein plaatsvinden. Aan personeel van het beveiligingsbedrijf dient, indien daarnaar wordt gevraagd, een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
 •   Bezoekers betreden het evenement geheel op eigen risico. De organisatie van de Paasparty is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, beschadiging of kwijt raken van persoonlijke eigendommen. Het gebruik van de garderobe is op eigen risico.
 •   Constatering van strafbare feiten wordt ten aller tijden bij de politie gemeld. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.
 •   Bij het betreden van het terrein wordt ingestemd met de hier bovengenoemde geldende huisregels.


PaasParty Bentelo | Historie


Het Begin

Sinds 1988 wordt er door de PJO-HAJO Bentelo op eerste Paasdag de Paasparty georganiseerd, incl. het opbouwen en aansteken van een Paasvuur. 


In de paardenstallen

Tegenwoordig wordt dit groots festijn gehouden in een feesttent. In 1988 en 1989 hadden we een zaaltje van Restaurant de Rustende Jager tot onze beschikking, in de nabij gelegen paardenstallen een garderobe. Dat we niet berekent hadden op de 1000 bezoekers die op de Party afkwamen bleek uit het feit dat er veel te weinig garderobemunten voor hadden, zodat er van een goed gestructureerd opbergsysteem geen sprake was. Bier was daarentegen in overvloed - tot en met 1996 geleverd door Dommelsch.


Muren opnieuw gesausd

Op 2e paasdag werd de zaal helemaal schoongespoten en werden de muren opnieuw gesausd. Ondanks de goede voorzorgsmaatregelen die we hadden getroffen konden we niet voorkomen dat er van de dames wc niets meer over was.

1989


Verbouwing in 1989

In verband met de bouw van een nieuwe zaal was het zaaltje waar we in 1988 het feest organiseerden vergroot. Net als het voorgaande jaar werden de ruiten weer geheel afgetimmerd en werd er weer een garderobe ingericht in de paardenstallen. De capaciteit was weer veel te klein zodat het er al gauw weer één grote bende was. Wat nu niet meer weg te denken is bij de Paasparty en soort gelijk feesten hadden we destijds, tot groot gemis van menigeen, nog niet: de eetkeet.

Vele soorten hout

Het paasvuur werd net zoals het vorige jaar opgebouwd met een lepelkraan. Het bestond uit vele soorten hout(afval), maar ook uit flinke aantallen trekkerbanden. Het aansteken van het paasvuur gebeurd al jaren door vele balen stro onder in de houtstapel te stouwen en dit aan te steken. Het stro wat hiervoor gebruikt wordt is ons nog altijd gratis aangeboden.

1990


Feesttent in 1990

In 1990 wrd de Paasparty voor de eerste keer gehouden in een tent op het terrein naast restaurant De Rustende Jager, waar zich nu de tuin met een grote waterpary bevindt. 


Vloerplaten drijven door de tent

Een grote waterparty hadden we er de middag vor de party ook van, waarbij vele vloerplaten door de tent dreven. De garderobe bevond zich nog steeds in de paardenstallen. De afvoer van de toiletten bestond uit een gat van een meter bij een meter. Het bezoekersaantal lag rond de 2000. Dat de drank rijkelijk vloeide bleek uit het feit dat er 's nachts nog drankmunten geteld moesten worden.

1991


Eetkeet in 1991

Sinds 1991 wordt de tent opgebouwd op een hoog gelegen bouwland. 1991 was ook het eerste jaar dat er een eetkeet op het terrein aanwezig was. De capaciteit was echter veel te laag waardoor gedupeerde bezoekers de keet bijna op z'n kant hadden geduwd.

1992


Verschillende soorten drankmunten in 1992

In 1992 werd alles weer groter: de tent, de eetcapaciteit, de drankvoorraad, etc. De drankmuntenvoorraad was aan de krappe kant zodat we bij onze leverancier in Enschede nieuwe munten moesten bestellen. Deze had echter machineproblemen zodat wij drie dagen voor Pasen nou uit moesten wijken naar een leverancier in Hengelo. Dit is tegenwoordig nog te zien aan de twee verschillende muntsoorten die nu nog in roulatie zijn.

1994


Storm in 1994

Vlak voor de voor de paasdagen in 1994 kregen we te maken met een zware storm. Op witte donderdag hadden we de tent opgebouwd. Op goede vrijdag moest er echter groot materiaal aan te pas komen om er voor te zorgen dat de hele tent ons niet weg woei. Helaas kwam de tent er niet zonder kleerscheuren vanaf.


Zes uur 's morgens

De volgende dag om zes uur 's morgens waren de tentbouwers uit Valkenwaard al weer op weg naar Bentelo. Om negen uur waren zij aanwezig. Alle materialen stonden op tien platte wagens al klaar. 's Middags om vijf uur stond de tent weer: klaar voor gebruik. WAt we normaal in drie dagen doen, lukte het ons door de goede inzet van 60 helpers op één dag!


Lasershow

's Avonds was er een lasershow en een 'miss wet' verkiezing, waarvan de plaatselijke DJ nu nog rode oortjes van krijgt als hij hier aan terug denkt. Mede daarom werden Gert en Hermien in 1995 voor een optreden uitgenodigd.

1995 - 2000


Groeiend aantal bezoekers

Elk jaar weer komen er meer feestgangers naar Bentelo. Hadden we in 1993 nog 3000 bezoekers, in 1998 waren dit er 4500! Ook veranderd er elk jaar wel iets. In 1995 hadden we voor het eerst grasland als ondergrond. In 1996 hadden we voor het eerst een spantentent. In 1997 schonken we voor het eerst Grolsch i.p.v. Dommelsch bier.

2001


MKZ crisis in 2001

In het voorjaar van 2001 ontstond in Nederland de MKZ crsis. Deze ziekte veroorzaakte veel dood en verderf in de Nederlandse veestapel. Doordat de MKZ ziekte zo besmettelijk was heeft het bestuur van de PJO-HAJO in 2001 besloten om de Paasparty en het Paasvuur af te lasten. Omdat de Paasparty gehouden wordt in een gebied met veel boeren en veelal georganiseerd wordt met behulp van deze boeren, was dit besluit vanzelfsprekend. Het was een zeer trieste bedoeling! Het al verzamelde hout werd bij elkaar gepakt en op een doordeweekse dag aangestoken.

2002 - 2005


Doorgroei jaar 2002 t/m 2005

In de jaren 2002 tot en met 2005 is de Paasparty sterk doorgegroeid. De aangescherpte regelgeving en de groei van het bezoekersaantal zorgde ervoor dat de organisatie professioneler moest worden. Dit ging niet altijd vanzelf en er waren problemen die opgelost moesten worden. Toch is het de organisatie gelukt om de Paasparty vooral een feest te houden, waarbij de gezelligheid belangrijker was dan al het andere!

2006 - 2013


Voorverkoop vanaf jaar 2006

In 2005 steeg het bezoekersaantal tot ruim boven de 5000! Op dit bezoekersaantal was het hele evenement niet ingericht en dit heeft dan ook de aanleiding gegeven om vanaf 2006 te gaan werken met voorverkoop. Vanaf dat jaar zijn er alleen nog kaarten te verkrijgen via de voorverkoop. Vanaf dat moment kon de organisatie weer alle aandacht vestigen op het feest zelf en minder op het in de hand houden van de bezoekersaantallen.

2014 - tot heden


Nieuw concept!

Mede door de strenge regels van de politiek en de slechte economie zagen wij een afname in onze bezoekersaantal. Een reden om met elkaar te gaan brainstormen! Met wat inspiratiedrank en bittergarnituur werd het volgende concept bedacht: Geen 1 tent, maar 3 tenten! Met verschillende muziekgenre's. Het was een gok, maar een waardevolle gok. Er kwamen vele positieve reacties binnen en het feestsfeer werd anders. Meer gezelligheid en gewoon lekker feesten!


Combikaart

In 2015 zijn we in overleg gegaan met taxibedrijven om het combikaart te introduceren. Een retourtje taxi inclusief entreekaart. Dit bleek al snel een succes te zijn. We zitten inmiddels in het jaar 2016 en gaan met 5 tenten weer een grandioos feest neerzetten. Ons historie verhaal....wordt vervolgd!